All for Joomla All for Webmasters

Untitled-2

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

Science Night 2016

นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมงาน  "Science Night 2016" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ตุลาคม 2559

กิจกรรม “พี่บัณฑิตพบน้อง”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์จัดกิจกรรม "พี่บัณฑิตพบน้อง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รุ่นน้องสาขาวิชาสถิติประยุกต์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต รุ่นที่ 8 และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักศึกษาปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. ณ ห้อง ST1901

บรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ (บัณฑิต รุ่นที่ 8)

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (บัณฑิต รุ่นที่ 8) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 24 สิงหาคม 2559

โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน หมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนวิชาชีพ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนวิชาชีพ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “วิทยาศาสตร์ร่วมใจ พัฒนาองค์กรด้วย 5ส.”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดพื้นที่ 5 ส. ดีเด่น ประเภทห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ST-1 912) และ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพื้นที่ 5 ส. ประเภทห้องน้ำ ในกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร "วิทยาศาสตร์ร่วมใจ พัฒนาองค์กรด้วย 5ส."

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วม พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยบงกช วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559

กิจกรรมสาขา

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2560

ภาพบรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

Science Night 2016

นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมงาน  "Science Night 2016" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 1 ตุลาคม 2559

กิจกรรม “พี่บัณฑิตพบน้อง”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์จัดกิจกรรม "พี่บัณฑิตพบน้อง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รุ่นน้องสาขาวิชาสถิติประยุกต์ได้ร่วมแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิต รุ่นที่ 8 และเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักศึกษาปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เวลา 8.00 น. ณ ห้อง ST1901

บรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ (บัณฑิต รุ่นที่ 8)

ภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  (บัณฑิต รุ่นที่ 8) ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29  ปีการศึกษา 2557 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 24 สิงหาคม 2559

โครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน หมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี แบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 2 วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2559

กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนวิชาชีพ

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม สำหรับการเรียนวิชาชีพ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2

กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร “วิทยาศาสตร์ร่วมใจ พัฒนาองค์กรด้วย 5ส.”

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศการประกวดพื้นที่ 5 ส. ดีเด่น ประเภทห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ST-1 912) และ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพื้นที่ 5 ส. ประเภทห้องน้ำ ในกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร "วิทยาศาสตร์ร่วมใจ พัฒนาองค์กรด้วย 5ส."

พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2559

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วม พิธีไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยบงกช วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559

พิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

homeHeaderTitleImage_en_USphotosci2013-11-19-MoodleCapture