RMUTT VIEW


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
เกี่ยวกับสาขาวิชา
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2014 เวลา 20:38
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2014 เวลา 20:40
 
Thai Qualifications Framework for Higher Education-TQF PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย kittipong   
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:32

Thai Qualifications Framework for Higher Education-TQF

 

tqf

 


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 21:54
 
Thai Qualifications Framework for Higher Education-TQF1_2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย kittipong   
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:32

Thai Qualifications Framework for Higher Education-TQF

 

tqf 


TQF 3,5 ปีการศึกษา 1/2556


  รหัสวิชา                         ชื่อวิชา

TQF 3

TQF 5

tqf word pdf word pdf
  09121005 สถิติเบื้องต้นDL  DL
   DL  DL
  09121015 หลักสถิติ DL DL DL DL
  09121045
 สถิติทั่วไป DL DL DL DL
  09121047 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ DL DL DL DL
  09121201 สถิติวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์ DLDLDLDL
  09121304 สถิติเชิงอนุมาน 1 DLDLDLDL
  09122306 ทฤษฎีการตัดสินใจ DLDLDLDL
  09121305 การวางแผนการทดลอง DLDLDLDL
  09125345 หลักการวางแผนการทดลอง DL DL DL DL
  09121310 เทคนิคการสำรวจตัวอย่าง DLDLDLDL
  09122202 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ DLDLDLDL
  09122201 เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ DLDLDLDL
  09124407 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต DL DL DL DL
  09124303 ระบบฐานข้อมูล DLDLDLDL
  09124406 การพัฒนาระบบสารสนเทศ DLDLDLDL
  09001302 สหกิจศึกษา DLDLDLDL
  09001305 ทักษะวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี DLDLDLDL
  09121246 สถิติ 2 DL DL DL DL
      
      
  09121306 การวิเคราะห์การถดถอย DLDLDLDL
  09121308 การวิจัยดำเนินงาน DLDLDLDL
  09121309 อนุกรมเวลาประยุกต์ DLDLDLDL
  09122305 การบริหารการเสี่ยงภัยและการประกันภัย DLDLDLDL
  09124302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ DLDLDLDL
  09124305 เครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์ DLDLDLDL
      
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 21:59
 
Thai Qualifications Framework for Higher Education-TQF2_2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย kittipong   
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:32

Thai Qualifications Framework for Higher Education-TQF

 

tqf 


TQF 3,5 ปีการศึกษา 2/2556


  รหัสวิชา                         ชื่อวิชา

TQF 3

TQF 5

tqf word pdf word pdf
 09121005 สถิติเบื้องต้นDL  DL
   DL  DL
 09121015 หลักสถิติ DL DL DL DL
 09121045 สถิติทั่วไป DL DL DL DL
 09121047 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ DL DL DL DL
 09121201
 สถิติวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์ DLDLDLDL
 09121202
 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ DLDLDLDL
 09121203 สถิตินอนพาราเมตริก DLDLDLDL
 09122202 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ DLDLDLDL
 09121307 สถิติเชิงอนุมาน 2 DLDLDLDL
09121308 การวิจัยดำเนินงาน DLDLDLDL
09121309 อนุกรมเวลาประยุกต์ DLDLDLDL
 09121310 เทคนิคการสำรวจตัวอย่าง DLDLDLDL
 09001301 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา DL DL DL DL
09122203 คอมพิวเตอร์สำหรับนักสถิติ DLDLDLDL
 09124302 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ DLDLDLDL
 09124304 โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ DLDLDLDL
 09124305 เครือข่ายการสื่อสารคอมพิวเตอร์ DLDLDLDL
 09124406 การพัฒนาระบบสารสนเทศ DLDLDLDL
09122408 สัมมนาทางสถิติ DLDLDLDL
 09122304
 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ DLDLDLDL
09122407 การจำลองเชิงสถิติ DLDLDLDL
 09121246 สถิติ 2 DLDLDLDL
      
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2014 เวลา 21:46
 
Thai Qualifications Framework for Higher Education-TQF3_2556 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย kittipong   
วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 14:32

Thai Qualifications Framework for Higher Education-TQF

 

tqf 


TQF 3,5 ปีการศึกษา 3/2556


  รหัสวิชา                         ชื่อวิชา

TQF 3

TQF 5

tqf word pdf word pdf
 09121045 สถิติทั่วไป DL DL DL DL
09121015 หลักสถิติ DL DL DL DL
      
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 16:38
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 5

สถิติ News !!

สถิติ หมายถึง
คำว่า สถิติ (Statistics) มาจากภาษาเยอรมันว่า Statistik มีรากศัพท์มาจาก Stat หมายถึงข้อมูล หรือสารสนเทศ ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ต่อการบริหารประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น การทำสำมะโนครัว เพื่อจะทราบจำนวนพลเมืองในประเทศทั้งหมด ในสมัยต่อมา คำว่า สถิติ ได้หมายถึง ตัวเลขหรือข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม เช่น จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน อัตราการเกิดของเด็กทารก ปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี เป็นต้น สถิติในความหมายที่กล่าวมานี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ข้อมูลทางสถิติ (Statistical data)

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้3006
mod_vvisit_counterเมื่อวาน3908
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้6915
mod_vvisit_counterยอดผู้ชมทั้งหมด654899